Warunki ogólne
1. By mieć możliwość maksymalnie korzystać z bloga oraz publikować w nim treści, trzeba wykonać niepłatną rejestrację.
2. Rejestracja na stronie jest oczywista z wyrażeniem pozwolenia na warunki określone w statucie.
3. Wraz z art. 116 z dnia 4.02.1994 r., niedozwolone jest kopiowanie i przedrukowywanie tekstów zamieszczonych na witrynie kredyt-pod-hipoteke.pl. Złamanie tego zarządzenia skutkuje zawiadomieniem organów ścigania.
4. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za publikowany artykuł. Posiadacz serwisu nie odpowiada za szkody będące rezultatem wykorzystania artykułów zamieszczonych na serwisie.
5. Autor publikacji zawiadamia, że posiada pełne prawa autorskie.
6. Treści nie mogą być publikowane na odrębnych witrynach ani przed, ani po opublikowaniu ich na kredyt-pod-hipoteke.pl.
7. Teksty, które nie spełniają wytycznych, zostaną pominięte. Administrator witryny ma prawo do braku zgody na publikację bez zdradzania konkretnej pobudki.
8. Na kredyt-pod-hipoteke.pl obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności posiadacza witryny. Internauta jest świadomy, że blog ma charakter informacyjny, analogicznie jak prezentowane na nim treści. Nie przedstawiają one rad ani wskazań w określonych sytuacjach. Dodawane teksty prezentują założenia ich twórców. Administrator nie odpowiada za treść komentarzy dodawanych pod publikacjami.

Publikowanie tekstów na stronie
1. Treść tekstu winna być zgodna z wytycznymi polskiej gramatyki i ortografii. Teksty z rażącymi błędami nie zostaną zamieszczone.
2. Treść artykułu musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i być intrygująca dla zainteresowanych.
3. Każdy tekst powinien być oryginalny, interesujący i przystępny dla internautów.
4. Dodawane artykuły powinny zawierać minimum 2500 zbs.
5. W publikacji możliwe jest dodanie nie więcej niż jednego linka w postaci URL lub brand.
6. Publikacja i linki prowadzące do zewnętrznych domen nie powinny obejmować tematów sprzecznych z prawem oraz treści dla osób pełnoletnich.
7. Do każdej publikacji wypada dołączyć zdjęcie. Grafika nie może przekraczać zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.